Kancelaria świadczy obsługę prawną osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek administracji. Kancelaria specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i podatkach.

Usługi świadczone są w siedzibie kancelarii jak również na życzenie klienta w wyznaczonym przez niego miejscu. Forma współpracy dostosowywana jest do potrzeb klienta z uwzględnieniem jego profilu działalności.

Zamówienia publiczne

 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • sprawdzanie poprawności formalno-prawnej dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne;
 • opiniowanie pod kątem zgodności z prawem działań podejmowanych w postępowaniach o zamówienie publiczne;
 • reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami;
 • kompleksowa obsługa prawna wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego;

Podatki

 • reprezentowanie stron w postępowaniach kontrolnych i podatkowych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego;
 • sporządzanie wniosków o interpretację;
 • sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji podatkowych, wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji oraz skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Obsługa prawna

 • Prawo gospodarcze (negocjacje, pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, reprezentacja w sądach i w postępowaniu egzekucyjnym);
 • Prawo cywilne (porady prawne, projekty umów, pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, reprezentacja w sądach i w postępowaniu egzekucyjnym);
 • Prawo rodzinne (rozwody, władza rodzicielska, alimenty);
 • Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zabezpieczenie spadku, dział spadku);