Iwona Ławińska-Tarsa w 1990 roku ukończyła Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa
i Administracji Kierunek: prawo, w 2003 roku Studium Prawa uropejskiego. W 1997 roku wpisana została na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W latach 1997-2004 świadczyła obsługę prawną jednostek administracji, była też pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

W latach 1995-2004 była arbitrem z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pełniąc funkcję arbitra przewodniczyła w bardzo wielu rozprawach, co pozwoliło jej na zdobycie bardzo dużego doświadczenia.

Od 2004 roku prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w obsłudze z zakresu zamówień publicznych i podatków.